Saturday, November 19, 2016

Masalah umum dalam agama Islam 3


1.   Pengertian takdir mubram dan takdir mu'allaq
2.   Perbuatan yang dapat menolak rizki
3.   Amalan yang dapat mendatangkan rezeki
4.   Yang menyebabkan kuat hafalan
5.   Mengikuti pilihan Allah
6.   Bahayanya fitnah 
7.   Keutamaan mengamalkan dan menuntut ilmu
8.   Tanda seorang yang mendapat taufiq atau dihinakan oleh Allah
9.   Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah
10. Allah memberi lima hal dan mempersiapkan lima hal yang lain
11. Mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara
12. Tergesa-gesa itu perbuataan setan
13. Keutamaan surat Al-Ikhlas
14. Akibat jauh dari ulama dan fuqaha
15. Adab, sabar dan wara'
16. Keistimewaan umat Muhammad saw
17. 10 keutamaan ilmu dibandingkan harta
18. Agar rezeki berkah dan melimpah 
19. Memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jum'at
20. Keutamaan puasa di bulan Rajab
21. Ghibah, mengumpat, menggunjing yang diperbolehkan 
22. Syirik kecil atau riya'
23. Ghibah, mengumpat, menggunjing (menyebut kejelekan oranag)
24. Orang Yahudi dan Nasrani juga masuk surga
25. 10 perkara yang menyebabkan hati menjadi mati
26. Sepuluh perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim
27. Empat perkara baik, namum empat lainnya lebih baik
28. Empat perkara jelek, namun empat lainnya lebih kelek
29. Pahala bagi orang yang sakit
30. Doa untuk menemukan barang yang hilang
31. Membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya
32. Pahala menjenguk orang sakit
33. Anjuran melakukan shalat dhuha
34. Keutamaan nisfu sya'ban
35. Yang benar insya Allah atau insha Allah?
36. Hukum menghormati Al-Qur'an
37. Puasa sunnah dan keutamaannya
38. Dalil tentang membaca surat Al-Ashr di akhir pertemuan
39. Lupa membaca basmalah ketika makan
40. Al-Qur'an akan melaknat pembacanya
41. Shalat sunnah wudhu
42. Kiamat akan terjadi pada hari Jum'at
43. Dahsyatnya hari kiamat
44. Metode dakwah Rasulullah saw
45. Meneladani dakwah Rasulullah saw
46. Sebab turunnya ayat pertama surat Al-Jin
47. Sifat ujub dan cara mengobatinya
48. Masalah Rebo Wekasan
49. Mudahnya memperoleh pahala dan dosa

No comments:

Post a Comment