Jumat, 17 Juni 2016

Barang yang wajib dizakati

1. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Keterangannya yaitu ijma'

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah :

a. Islam
b. Merdeka
c. Milik sempurna
d. Cukup satu nisab
e. Sampai satu tahun lamanya dipunyai
f. Digembalakan di rumput yang mubah. (Binatang yang diambilkan makanannya tidak wajib dizakati)

2. Emas dan perak

Syarat bagi pemilik emas dan perak yang wajib dizakati :

a. Islam
b. Merdeka
c. Milik yang sempurna
d. Sampai satu nisab (93,6 gram emas atau 624 gram perak)
e. Sampai satu tahun disimpan (Emas yang dipakai tidak wajib dizakati)

3. Biji makanan yang mengenyangkan

Seperti beras, jagung, gandum, adas, dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan, seperti kacang tanah,kacang panjang, buncis dan sebagainya, tidak wajib dizakati

Syarat bagi pemilik biji-biji makanan yang wajib dizakati :

a. Islam
b. Merdeka
c. Milik yang sempurna
d. Sampai nisabnya
e. Biji makanan itu ditanam oleh manusia
f.  Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama

4. Buah-buahan

Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur saja, sedangkan buah-buahan yang lainnya tidak

Syarat bagi pemilik buah-buahan yang wajib dizakati :

a. Islam
b. Merdeka
c. Milik yang sempurna
d. Sampai nisabnya

5. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dizakati, dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak

Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun dihitung harta perniagaan itu. Apabila cukup satu nisab (93,6 gram emas atau 624 gram perak), maka wajib dibayarkan zakatnya, meskipun di awal tahun atau di tengah tahun tidak cukup satu nisab. Sebaliknya kalau di awal tahun cukup satu nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun dan tidak cukup lagi satu nisab, maka tidak wajib zakat. Perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu nisab

Untuk zakat profesi dan jasa akan kami bahas pada bab tersendiri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar