Sunday, November 22, 2015

BERATNYA SIKSA ZINA1.      Nabi Muhammad SAW bersabda : "Zina itu menyebabkan kefakiran". HR. Qudhai dan Baihaqi dari Ibnu Umar.
2.      Nabi Muhammad SAW bersabda : "Zina kedua mata itu memandang". ( HR. Ibnu Sa`d, Thabarani dan Abu Nuaim dari Al Qamah bin Hawairits )
3.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Memandang wanita lain itu sebagian dari dosa besar.
4.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Zina kedua kaki itu berjalan, zina kedua tangan itu menampar dan zina kedua mata itu memandang
5.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Satu kali zina itu menghapus amalan tujuhpuluh tahun
6.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik menurut Allah SWT daripada sperma yang diletakkan seorang laki-laki pada rahim yang tidak halal baginya. ( HR. Ibnu Abu Dunya dari Haitsam bin Malik Ath Thai )
7.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Sesungguhnya bagi ahli neraka itu ada jeritan karena bau busuknya kemaluan pezina.
8.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Kaya dan zina itu tidak dapat bersatu
9.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Meninggalkan zina itu menyebabkan kaya. Barangsiapa berzina maka dia akan dizinahi walaupun dalam tembok rumahnya.
10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa berzina dengan seorang wanita maka Allah membuka delapan pintu neraka yang keluar dari pintu tersebut kalajengking dan ular hingga hari kiamat. 

No comments:

Post a Comment