Wednesday, August 19, 2015

TANDA KIAMAT YANG MENAKJUBKANBerikut tanda-tanda kecil kiamat yang menakjubkan (bukan tanda besar). Tanda tanda yang lain yang sudah sering kita dengar, misalnya: legalisasi zina, perempuan seperti laki-laki dll. tidak di tulis di sini.

1. Menggembungnya bulan

Telah bersabda Rasulullah saw : “Di antara sudah mendekatnya kiamat ialah menggembungnya bulan sabit (awal bulan).” Dalam riwayat yang lain dikatakan “Di antara sudah dekatnya hari kiamat ialah bahwa orang akan melihat bulan sabit seperti sebelumnya, maka orang akan mengatakan satu bentuk darinya untuk dua malam dan masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan serta meluasnya mati mendadak”

Menakjubkan… satu bulan sabit dihitung dua kali!!!.

        Sekarang ummat islam hampir selalu bertengkar menentukan bulan sabit untuk Ramadhan, Syawal dan Idhul Adha, antar ru’yat tidak sama cara melihatnya, antar hisab berbeda cara menghitungnya.

2. Tersebarnya banyak pasar

Rasululllah saw. bersabda: “Kiamat hampir saja akan berdiri apabila sudah banyak perbuatan bohong, masa (waktu) akan terasa cepat dan pasar-pasar akan berdekatan (karena saking banyaknya)” (H.R. Ibnu Hibban)

Lihatlah sekarang, pasar ada dimana-mana, mall semakin banyak, supermarket di mana-mana….

3. Wanita ikut bekerja seperti laki- laki

Rasulullah saw. bersabda: “Pada pintu gerbang kiamat orang-orang hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang khusus (dikenal) saja dan berkembangnya perniagaan sehingga wanita ikut seperti suaminya (bekerja/ berdagang)” (Hadist Shahih lighairihi Ahmad)

Sekarang karena emansipasi wanita, wanita yang bekerja sudah banyak betul.

4. Banyaknya polisi

Rasululah saw. bersabda: “Berse-geralah kamu melakukan amal shalih sebelum datang 6 perkara: pemerintahan orang-orang jahil, banyaknya polisi, penjual belian HUKUM atau JABATAN, meman-dang remeh terhadap darah, pemutusan silaturrahim, adanya manusia yang menjadikan al Qur’an sebagai seruling dimana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al Qur’an meskipun ia paling sedikit ke-Faqihannya.” (H.R. Ahmad, At Thabrani)

5. Manusia akan bermegah-megah dalam membangun masjid

Rasulullah saw. bersabda: “Tidak akan berdiri kiamat hingga manusia berbangga-bangga de-ngan masjid” (H.R. Ahmad: An Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah) dan Rasulullah dalam hadist yang lain Rasulullah berkata: “Saya tidak diutus untuk menjulangkan masjid-masjid” (H.R. abu dawud)
 
6. Menjadi pengikut tradisi Yahudi dan Nasrani

Telah bersabda Rasulullah saw.: “Sungguh kamu akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta (tanpa berbeda sedikitpun) sehingga walaupun mereka masuk ke lubang biawak, maka kamu akan masuk juga” Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kaum yang akan kami ikuti tersebut adalah kaum Yahudi dan Nasrani?, maka Nabi menjawab: “Siapa lagi (kalau bukan mereka)?”

       ummat sudah menjadi pengikut barat, peringatan tahun baru, valentin day, peringatan ulang tahun, berta’ziyah pakai pakaian serba hitam, makan sambil berdiri dikala ada hajatan dan sebagainya

7. Irak diboikot dan makanan ditahan darinya

Rasulullah bersabda: “Hampir saja tidak boleh dibawa makanan ke negeri Irak secupak (qafizh) makanan atau sebuah dirham, kami (sahabat) bertanya: “Orang orang Ajam (non Arab) kah yang melakukan ini?”. Kemudian beliau berkata: “Hampir saja tidak dibawa makanan atau sebuah dinar kepada penduduk syam (Palestina, Syiria, Libanon, Yordan dan sekitarnya). Kemudian saha-bat bertanya: “Siapa yang melaku-kan itu ya Rasulullah?”. Orang-orang RUM (Romawi: Amerika-Eropa).

       Sebenarnya ini adalah tanda yang paling menakjubkan, karena sampai sekarang Irak telah diboikot oleh Amerika semenjak perang teluk dan Syam telah menderita kekuarangan makanan, Palestina di jajah Israel Yahudi.

8. Turki akan memerangi Irak

Rasulullah bersabda: “Sekelom-pok manusia dari ummatku akan turun di suatu dataran rendah yang mereka namakan dengan Bashrah pada tepi suatu sungai yang bernama Dajlah. Dan apabila telah datang akhir zaman datangkah Bani Qanthura (mereka adalah orang-orang Turki) yang bermuka lebar dan bermata kecil sehingga mereka turun pada tepi sungai itu, maka terpecahlah penduduknya menjadi 3 kelompok, yang satu sibuk mengikuti ekor-ekor sapi mereka (sibuk mengurusi harta benda) dan mereka akan hancur, dan satu kelompok dari mereka akan memperhatikan diri mereka sendiri dan mereka itu telah kafir, dan satu kelompok dari mereka akan menjadikan anak cucu mereka di belakang mereka kemudian mereka berperang, itulah para syuhada” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

        Pada bulan Mei 1997 dahulu orang-orang Turki telah mulai memancing-mancing permusuhan dengan Irak dan mereka mem-bangkitkan masalah-masalah yang dibuat-buat sekitar masalah air di sungai Eufrat dan orang-orang Turki itu membuat kese-pakatan dengan orang-orang Israel dan Amerika dan melakukan latihan militer bersama dengan tujuan penyerangan Irak, Iran dan Syiria, dan waktu itu juga Turki menyerang bagian Irak utara dengan alasan untuk menghajar suku Kurdi.

9. Bumi Arab akan kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai

Telah bersabda Rasulullah saw.: “Tidak akan berdiri hari kiamat hingga harta akan banyak me-limpah dan sehingga bumi Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai” (H.R. Ahmad dan Muslim).

          Dan negeri arab saat ini telah menjadi kebun!! dan banyaknya sungai.  Di daerah Tha’if bahkan telah turun butiran es dan pada musim haji pernah suhu dingin kira-kira 5 derajat celcius… tidak lagi panas.

10. Peperangan dengan Yahudi

Tidak terjadi kiamat hingga orang-orang berperang dengan Yahudi, dan orang-orang Yahudi bersembunyi di bawah batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu berkata kepada orang-orang Islam “di sini ada Yahudi, maka bunuhlah ia” (Fathul Bari’, Al Manaqib, Al Hafiz Ibnu Hajar)

No comments:

Post a Comment