Wednesday, August 12, 2015

Sebelum berziarah kubur harus meluruskan niatMELURUSKAN NIAT

        Sebelum berziarah, seorang muslim harus menetapkan niat yang baik, niat beribadah kepada Allah, karena pada dasarnya ziarah kubur itu adalah perintah Allah melalui Rasul-Nya. Imam Qurthubi di dalam tafsirnya menyatakan : “Hendaknya ketika berziarah, seseorang berniat untuk menggapai keridhaan Allah, memperbaiki hati yang rusak atau memberikan manfaat kepada mayit dengan membaca Al-Qur’an atau berdo’a di makamnya.”

No comments:

Post a Comment