Sunday, August 16, 2015

lubabul hadits bab ke - 27 : beratnya homo sexual1.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa mencium pemuda dengan syahwat maka Allah SWT mengazabnya seribu tahun dalam neraka.
2.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Sendainya homoseks mandi dengan air lautan maka tidak akan datang pada hari kiamat terkecuali tetap dalam keadaan junub.
3.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa mencium pemuda dengan syahwat maka dia dikendalikan (dikalungin) dengan kendali api neraka .
4.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa menyentuh pemuda dengan syahwat maka Allah SWT, Malaikat dan Manusia melaknatinya.
5.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa memasukkan kemaluannya pada dubur (anus) seorang wanita maka dia akan dibangkitkn pada hari kiamat lebih busuk daripada bangkai.
6.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki maka keduanya berzina. Apabila wanita menyetubuhi wanita maka keduanya berzina.
7.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa mencium pemuda dengan syahwat maka seakan-akan dia zina dengan ibunya tujuhpuluh kali dan barangsiapa zina dengan ibunya sekali maka seolah-olah dia membunuh tujuhpuluh orang nabi.
8.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Barangsiapa menyetubuhi seorang pemuda maka di dalam kuburnya jadi babi hutan.
9.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Ketika pemuda menyentuh pemuda maka berguncanglah langit seranya berkata "Wahai Tuhan kami perintahkanlah kami menyambarnya" dan bumi berkata "Wahai Tuhan kami perintahkanlah kami menelannya". 
10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Janganlah kalian menyetubuhi wanita pada duburnya (anus) karena sesungguhnya Allah SWT tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi.

No comments:

Post a Comment