Sunday, August 16, 2015

lubabul hadits bab ke - 23 keutamaan taubat
1.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tanpa dosa sama sekali dan orang yang meminta ampun dari dosanya sedangkan dia tetap menjalankannya itu bagaikan orang yang mentertawakan Tuhannya. (HR. Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas).
2.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Penyesalan itu taubat dan orang yang bertauubat itu seperti orang yang tanpa dosa. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Nuaim dari Ibnu Said Al Anshari)
3.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah daripada anak muda yang bertaubat dan tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah daripada orang tua yang tetap menjalankan maksiat. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mudhafar dari Salman Al Farisi)
4.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Setiap sesuatu itu ada rekayasanya dan rekayasa dosa adalah taubat.
5.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Setiap sesuatu itu ada obatnya dan obatnya dosa adalah taubat.
6.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Taubat merobohkan kesalahan.
7.      Nabi Muhammad SAW bersabda : "Bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya setiap hari seratus kali" (HR. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)
8.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Bertaubatlah kalian kepada Allah dan jangan berputus asa karena sesungguhnya putus asa itu kufur.
9.      Nabi Muhammad SAW bersabda : Segeralah beratubat sebelum mati dan segeralah shalat sebelum terlambat.
10. Nabi Muhammad SAW bersabda : Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian semua mati.

No comments:

Post a Comment