Sunday, August 16, 2015

lubabul hadits bab ke - 13 : keutamaan puasa1.      Puasa itu bagi-KU dan AKU-lah yang akan membalasnya. Demikian makna hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Abu Umamah ra dengan sanad hasan.
2.      Orang puasa punya dua kebahagiaan yang akan membahagiakannya, bahagia ketika berbuka dan kebaagiaan ketika berjumpa dengan Allah SWT.
3.      Sungguh baunya orang berpuasa lebih harum daripada harumnya misik (kasturi).
4.      "Tetapilah rampasan yang dingin" . Para sahabat bertanya:"Apakah rampasan yang dingin itu wahai Rasulullah?" . Nabi menjawab:"Berpuasa pada musim penghujan itulah rampasan yang dingin".
5.      Barang siapa berpuasa sehari bulan Ramadhan maka diampuni dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang, jika bulan Ramadahan berakhir maka tidak akan ditulis dosanya hingga tahun berikutnya, ketika dia wafat sebelum Ramadhan berikutnya maka ia datang di hari kiamat tanpa dosa. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Khathib dari Ibnu Abbas ra.
6.      Seandainya Allah SWT mengijinkan langit dan bumi berbicara niscaya keduanya akan berkata: "Kabar gembira bagi orang yang puasa Ramadhan adalah surga".
7.      Puasa itu perisai dari neraka seperti perisai kalian saat perang. Demikian makna hadits yang diriwatanykan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Abu Ats ra.
8.      Para Malaikat memohonkan rahmat bagi orang yang sedang berbuka puasa hingga selesai.
9.      Setiap sesuatu ada zakatnya dan zakatnya badan adalah puasa. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan Thabrani dan Sahl bin Sa`d.
10. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya tasbih, amalnya dilipatgandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Demikian makna hadits yang diriwayatkan oleh Baihai dari Abdullah bin Abu Aufa ra.

No comments:

Post a Comment