Monday, March 20, 2017

KUMPULAN HADITS PILIHAN 10

Daftar isi kumpulan hadits pilihan 10

1.   Dianjurkan baca Al-Qur'an dalam shalat dzuhur dan ashar   
6.   Keridhaan Allah tergantung dari keridhaan kedua orang tua
7.   Larangan mengurung kucing yang tidak diberi makan
8.   Yang termasuk dosa besar
9.   Perbuaatan yang menyebabkan tidak diterimanya amal
10. Tiga orang diharamkan masuk surga
11. Balasan bagi orang yang durhaka kepada orang tua
12. Amalan yang paling utama 
13. Wanita boleh ikut jamaah di masjid
14. Wanita pulang duluan dari jamaah di masjid
15. Jangan melarang perempuan ke masjid
16. Memberi izin istri bila ingin jamaah ke masjid
17. Larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari
18. Berbakti kepada orang tua sama saja dengan jihad
19. Berbanti kepada kedua orang tua laksana haji, umrah dan jihad
20. Surga di bawah telapak kaki ibu
21. Perintah melaksanakan amanah (tugas) dengan benar
22. Mimbar yang digunakan Nabi berkhutbah mempunyai tiga undakan
23. Orang yang meminta kembali apa yang telah diberikannya
24. Boleh memakan daging kuda
25. Dilarang membunuh binatang untuk latihan memanah
26. Berbakti kepada ibu kemudian bapak
27. Minum sisa air wudhu Nabi
28. Larangan wanita memakai wewangian bila ke masjid
29. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal diantara kalian
30. Pentingnya bendera dalam suatu negara
31. Anjuran mencium Hajar Aswad
32. Dilarang membunuh binatang untuk main-main saja
33. Dilarang membunuh binatang untuk bersenang-senang
34. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis
35. Tiga golongan yang shalatnya tidak akan diangkat
36. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya melebihi dari tiga hari
37. Tanda-tanda orang munafik
38. Setiap perbuatan tergantung niatnya
39. Ancaman meninggalkan shalat wajib dengan sengaja
40. Tempat shalat yang utama bagi wanita
41. Wanita lebih baik shalat di rumah
42. Anjuran menempuh perjalanan ke masjid Al-Haram
43. Anjuran shalat di masjid yang terdekat
44. Anjuran membaca surat Yasin di malam hari
45. Keadaan diperbolehkan memakan bangkai
46. Orang yang diberi keringanan tidak shalat Jum'at
47. Musafir tidak wajib shalat Jum'at
48. Cara Allah mencabut ilmu dari seseorang
49. Larangan melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi

No comments:

Post a Comment