Saturday, May 14, 2016

Kumpulan hadits pilihan 4

Kumpulan hadits pilihan 4

1.   Shalat sunnah empat rakaat sebelum ashar
2.   Shalat sunnah sebelum dzuhur dan subuh 12. Anjuran shalat tahiyatul masjid
13. Roh orang mati itu digantungkan pada hutangnya
14. Bacakanlah kepada orang-orang yang akan meninggal surat yasin
15. Talqin dengan LAA ILAAHA ILLALLAH
16. Shalat dua rakaat sebelum shalat maghrib
17.  Ucapan ketika mendengar orang kafir meninggal dunia
18. Anjuran untuk menghafal Al-Qur'an
19. Anjuran berdzikir dalam keadaan suci
20. Boleh membaca Al-Qur'an tanpa wudhu
21. Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya
22. Larangan memelihara anjing
23. Boleh tidak berjamaah ketika hujan lebat
24. Darah istihadhah
25. Arti ghibah (mengumpat)
26. Imam menghadap makmum untuk meluruskan shaf
27. Mendoakan mayat setelah dikubur
28. Anjuran mempercepat mengubur jenazah
29. Bertawakal yang benar
30. Pakailah pakainmu yang putih
31. Suami meninggal boleh dimandikan istrinya
32. Anak cucu Adam terlahir dengan tiga ratus enam puluh persendian
33. Yakin dikabulkan dalam berdoa
34. Pahala baca Al-Qur'an
35. Doa bulan Rajab dan Sya'ban
36. Memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jum'at
37. 70 ribu malaikat memintakan ampunan bagi orang menjenguk orang sakit
38. Menjenguk orang sakit
39. Bahayanya syirik kecil (riya')
40. Pahala orang yang sakit perut
41. Tidak ada larangan dipuji orang
42. Sikap istri bila suami kikir
43. Anjuran shalat gerhana
44. Melakukan 'azl
45. Boleh menyetubuhi istri yang sedang hamil atau menyusui
46. Dimaafkan kelupaan dan keterpaksaan
47. Tidak sah talak dan memerdekakan budak dalam keadaan marah
48. Bahaya mempelajari ilmu untuk mendapatkan harta dunia
49. Bahaya ghibah

No comments:

Post a Comment